Principis Transversals.

El Pacte Territorial per l’Ocupació es va a donar suport en els següents principis transversals, inclosos en l’Estratègia Europea per a l’Ocupació (EEO):

a) Garantir la paritat.

b) La conciliació de la vida laboral i familiar.

c) La millora de la capacitat d’inserció professional.

d) Treballar en col·laboració amb els agents socials.

e) Actuar des de la cooperació i la complementarietat.

f) El desenvolupament de l’esperit i de la competitivitat empresarial.

g) El foment de la capacitat d’adaptació dels treballadors i de les empreses davant els canvis que s’estan manifestant en el seu entorn.

h) La promoció del desenvolupament sostenible i del respecte al medi ambient.

i) Vertebrar una organització que treballa orientada al client.