Potenciació de nous eixos d’activitat. (Principalment TICS, Turisme i Agricultura)

Realitzar accions i projectes que permeten enlairar la Comarca a nivell econòmic.

Diversificació de l’economia comarcal.

Aprofitar sinergies.

Realitzar activitats culturals creadores d’ocupació.

Millorar infraestructures i patrimoni que ajuden a promocionar el turisme de qualitat.

Crear una xarxa de comercialització directa productor-consumidor.