Potenciació de les condicions d’accés a la contractació pública de les pimes.

Facilitar l’accés de les Pimes a la contractació pública.

Crear les condicions en les Pimes perquè puguin accedir a la contractació pública.

Crear eines per traslladar la informació sobre la contractació pública a les empreses.

Coordinar totes les administracions i empreses que actuen sobre el territori.