Potenciació de la Col·laboració Publicoprivada.

Realitzar polítiques que permetin desenganxar la Comarca a nivell econòmic i social.

Afavorir creixement d’Empreses.

Realitzar un procés d’internacionalització empreses.

Fer el teixit econòmic comarcal competitiu amb una qualitat que el diferencie dels altres.

Tenir ferramentes de gestió que permeten a la Comarca repuntar en l’entorn actual.

Planificar activitats de suport i introducció a un producte competitiu.

Potenciar la diversificació econòmica cap a altres sectors emergents