Orientació laboral i intermediació.

Indicacions i informacions sobre com afrontar el mercat laboral per facilitar la inserció laboral de tots els col·lectius, especialment d’aquells amb dificultat d’inserció.