Observatori de Desenvolupament Sociolaboral i Econòmic

Creació d’un observatori de desenvolupament sociolaboral i econòmic destinat a estudiar i analitzar la situació en què es troben les localitats integrades en el consorci, els mitjans i capacitats de què disposen per afrontar la situació actual d’ocupació, dotar aquestes poblacions de les eines per adaptar-se a aquest entorn canviant i afrontar amb èxit el futur, transmetent i difonent totes les actuacions dutes a terme dins de l’observatori.