Objectiu Estratègic

L’objectiu estratègic del Pacte Territorial per l’Ocupació és aconseguir la Plena Ocupació, incidint especialment en la igualtat i la qualitat de l’Ocupació.

Per a això es basarà en uns Principis, sent aquests: