Les línies d’activitat del Consorci

Les línies d’activitat del Consorci s’han dissenyat en concordança amb les actuacions definides com a prioritàries pels diferents municipis en les sessions preliminars a la constitució del mateix.