Formació

Fomentar la necessitat de formar-se i actualitzar els coneixements des del punt de vista laboral i personal.

Millorar l’ocupabilitat dels treballadors / es en general.

Planificació d’accions formatives a través dels Agents

Econòmic i Socials pertanyents al Consorci i del mateix

Consorci. Adaptació de la formació a les necessitats sectorials i territorials.

Establir itineraris personals formatius.