Foment de l’Emprenedoria

Potenciar la creació d’activitat econòmica en l’àmbit territorial del Consorci