Enfocament Estratègic

Les característiques bàsiques del teixit empresarial en el Territori del Pacte, i l’existència d’un alt nivell d’atur exigeixen millorar, incrementar i desenvolupar una política activa i eficient de desenvolupament local que afavorisca la competitivitat de les empreses existents, impulse la creació i viabilitat de les noves empreses i plantege respostes adequades a aquelles persones i col·lectius amb risc d’exclusió social.

Es tracta de donar una resposta adequada a la situació econòmica i social actual amb l’objectiu de dinamitzar econòmica i socialment el Territori del Pacte amb un sector empresarial competitiu i amb una comunitat amb un alt grau de cohesió social però amb un nivell elevat de fractura social si l’actual conjuntura econòmica contínua en els dos pròxims anys.