Creació d’estructures i serveis a les Empreses ja constituïdes

Crear els serveis i estructures necessaris per potenciar la competitivitat de les nostres empreses, autònoms i autònoms dependents.

 

Assessorar i acompanyar en la consolidació d’empreses.

 

Fomentar la cooperació empresarial.

 

Potenciació de la societat de la informació i de la innovació.

 

Fomentar la col·laboració amb els instituts tecnològics i els centres d’empresa i innovació.

 

Potenciar l’atracció d’agents innovadors al territori.

 

Fomentar la col·laboració de les mateixes en xarxes.

 

Fomentar l’associacionisme per a la gestió de serveis.

 

Fomentar la internacionalització d’empreses.